jikala kita dituntut oleh pihak yang bersangkutan atas tindakan keisengan ini itu artinya peluang kita menjadi ROCKSTAR dan masuk media infotainment akan semakin terbuka teman-teman!!!